Learnmix sekkumas õpetamis- ja õppimispraktikatesse

Kuna meie etnograafiline uurimus näitas, et tegelikult on õpilased üsnagi passiivses rollis ning neile võimalust midagi ise luua ei anta, siis meie järgmiseks eesmärgiks oli pakkuda välja võimalusi seda olukorda muuta. Kui jaanuar ja suurem osa veebruarist kulus meile esimese interventsiooni ettevalmistamiseks, siis märtsis viisime koolides läbi “interventsioonid” ehk siis läksime koolidesse oma stsenaariumitega, mille fookuses oli õppija kui aktiivne osaleja õpiprotsessis, kellele antakse rohkem ruumi ning vabadust ise midagi luua, kuid samutii võtta suurem kontroll ja vastutus oma tegemiste eest.

Kuna võimalusi, kuidas õppijaid aktiivselt kaasata õppeprotsessi, on mitmeid, võtsime esialgu ette 5 erinevat stsenaariumi:

 • ümberpööratud klassiruum
 • uuriv õppimine
 • projektipõhine õppimine
 • probleemipõhine õppimine
 • mängupõhine õppimine

Iga meie interventsioonis osalev õpetaja sai valida, missuguse stsenaariumi järgi ta oma tunni(d) üles ehitab. Meie interventsioonis osalesid järgmised koolid:

 • Tallinna Inglise Kolledz
 • Tallinna Reaalkool
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tartu Erakool
 • Tallinna Euroopa Kool
 • Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

Neis koolides käisime vaatlemas kokku 12 erinevat tundi. Hetkel on meil käsil kogutud andmete analüüs ning tulemuste võrdlemine etnograafilise uurimusega.

Suured tänud õpetajatele ja õpilastele, kes nõustusid meiega koostööd tegema.

Learnmix projekt HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil

10. aprillil tutvustasime Learnmix projekti ideed HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil “Pöördepunkt hariduses”. Ikka ja jälle tekkisid küsimused, et kuidas me ikkagi suudame tagada õpetaja ja õpilase loodud digitaalse materjali kvaliteedi. Learnmix projektis vaadeldakse seda aspekti natuke teise nurga alt. Nimelt, peame  mõistma, et absoluutset tõde on väga raske tänapäeval välja tuua ning igasse allikasse ja loodud materjali tuleb vaadata kriitilise pilguga. Ja seda me ju soovime ka oma õpilastele õpetada st olla konstruktiivselt kriitiline ning arendada kellegi teise poolt algatud ideid edasi.  Konverentsil olles jäi mulje, et me hakkame aru saama, et õppijate soove ja eripärasid tuleb üha rohkem arvestada, jättes neile ruumi olla loovad, ise otsustada ja valida. Lisaks ei saa enam kuidagi mööda vaadata digipöörde vajadusest hariduses. Rohkem infot konverentsi kohta leiab siit.

“Tulevikuklass” konverentsi järelkaja

28. oktoobril toimunud Tulevikuklassi konverents tõi kokku  üle 100 inimese üle Eesti mitmetest valdkondadest. Kohal olid erinevate firmade esindajad, õpetajad, kooli direktorid, HITSA inimesed, teadurid, kirjastused jne. Demonstreeritud 4 tunni stsenaariumid näitasid võimalikke tulevikusuundi koolitundides, mõned neist suurel määral tehnoloogia toel, teised jälle vähemal määral.

Demotundidele järgnenud paneeldiskussioon oli hea algatus viia erinevad osapooled kokku st kool koos õpetajate ja juhtkonnaga, HITSA, teadurid, kirjastused ning IT firmad. Oli näha, et olenemata valdkonnast läheb osalejatele Eesti haridus ja seal toimuv tõsiselt korda ning soov panustada ja seda paremaks muuta on olemas. Tõdeti üheskoos, et uute tehnoloogiliste lahenduste, innovaatiliste pedagoogiliste mudelite ning kaasaegsete kvaliteetsete õppematerjalide areng peab toimuma käsikäes. Loodame, et antud üritus pani aluse edasiste dialoogide pidamise ja koostöö soovile.

Learnmix projekt matemaatika õpikute teadusseminaril

5. detsembril 2013 kutsuti Learnmix projekt rahvusvahelisele teadusseminarile, mille fookuses oli matemaatika õpikute uurimine sisu, selle raskusastmete, esitluse ning kultuuriliste erinevuste vaatenurgast. Kahe päevane uurimisseminar tõi kokku teadurid Norrast, Soomest, Rootsist, Islandilt, Lätist, Leedust ja Eestist. Ettekanne pealkirjaga “Going digital: reconceptualising textbooks” tekitas elava diskussiooni tuleviku õpikute teemal. Kindlasti hoiame end kursis selles uurimisrühmas toimuvaga. Aitäh kutsumast!

 

Konverents “Tulevikuklass”

Tallinna Ülikool ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) korraldavad 28. oktoobril TLÜ konverentsikeskuse Mare maja Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, ruum M218) konverentsi Tulevikuklass.com, alapealkirjaga Tehnoloogia, innovatsioon ja tuleviku klassiruum: IKT ettevõtete roll Eesti haridusuuenduses.

Konverentsi eesmärgiks on kaasata Eesti IKT ettevõtete, õpikukirjastuste, haridusministeeriumi, koolide ja ülikoolide esindajad ühisesse vestlusringi, et määratleda, mida tähendab õppimine digiajastul ning milliseid nõudmisi esitab see erinevatele õppevormidele, -materjalidele, -väljunditele ning tuleviku klassiruumile.

Lisaks Eesti oma ettekannetele on konverentsil kavas ettekanded Skandinaaviamaade kogemusest tahvelarvutite kasutamisel koolides ning Eesti hariduse arengukavadest. Konverentsil osalejad saavad võimaluse kogeda õpilase rolli ühes tuleviku klassiruumi koolitunnis, mis on rajatud äsjaavatud TLÜ Haridusinnovatsiooni Keskusesse. Päeva lõpetab arutelu, mille teemaks on tuleviku klassiruum ja IKT ettevõtjate roll selle arendamises.

Koolikülastused täies hoos

Pärast kiireid õppeaasta alguse toimetusi, alustas Learnmix meeskond koolide külastusi, et selgust saada, mis tehnoloogiat ning kuidas hetkel koolides kasutatakse. Koolikülastustelt saadud informatsioon ja teadmine on üheks sisendiks uue e-õpiku kontseptsiooni väljatöötamiseks. Tänaseks päevaks oleme külastanud Kiili Gümnaasiumi 12. klassi ajaloo- ja ühiskonnaõpetusetunde, Pelgulinna Gümnaasiumi 12 ja 11. klassi bioloogiatunde, Reaalkooli 5. ja 6. klassi inglise keele tunde ning 7. ja 9. klassi geograafiatunde. Plaanis on veel Inglise Kolledzi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ning Lilleküla Gümnaasiumi külastamine. Ootame huviga osalemist järgmistes huvitavates tundides.

Learnmix projekti tutvustus seminaril “Digipärand digiõpikuis”

4. septembril 2013 tutvustas Mart Laanpere Tallinna Ülikooli seminaris “Digipärand digiõpikuis” Learnmix projekti ning selle visiooni. Seminari eesmärgiks oli kokku kutsuda inimesed, kes on huvitatud digitaalsest pärandist. Osalejaid oli nii ülikooli erinevatest instituutidest kui ka väljastpoolt maja. Selle seminariga avati Balti Filmi ja Meediakooli poolt algatatud kultuuripärandi digiteerimisele ja pärandi uuskasutusele suunatud seminaridesari.