E-õpik kui pitsa küpsetamine

Tihtipeale on nii, et rääkides keerulisematest ning innovaatilistest visioonidest hariduses vajame metafoore, et end mõistetavaks teha. Ühel paljudest Learnmix projekti koosolekutest võtsime ette ajurünnaku, et leida see kõige sobivam metafoor elust enesest näitamaks meie arusaama tuleviku e-õpikust. Meie ajurünnaku tulemusena sündis mitu sobivat elulist metafoori, aga kuidas oleks pitsa küpsetamisega?

Kujuta ette olukorda, kus sa soovid küpsetada pitsat. Sul ei ole just soov kõike ise otsast lõpuni teha nagu näiteks hakata kokku segama sobilikku tainast. Sa lähed poodi, ostad taigna, mis on juba sinu jaoks valmis tehtud. Sul on ainult vaja pitsa lahti rullida, pannile panna ning leida sobiv kate sellele. Kas ei tule tuttav ette olukord, kus sa lähed restorani ning vaatad pitsa valikut ning iga pitsa juures sooviksid natuke midagi muuta? Lisada näiteks rohkem juustu või segada kokku ebaharilik pitsakate…

Tulles tagasi oma pitsa tegemise juurde, siis nüüd tegelikult alles kõige huvitavam tegevus algab. Sul on olemas tainas ning sa võid oma pitsa peale panna mida iganes ning mis kogustes soovid. Sa saad olla loov, katsetada, proovida, otsida… võib-olla leida internetist ideid, uurida kokaraamatuid, et mõista, kas kõik lisandid sinu pitsal tuleb panna üheaegselt või on targem pitsat mõne lisandiga enne küpsetada kui lisada teised. Kõige tähtsam on see, et see on just sinu pitsa, sinu moodi, sinu nägemusega.

pizza

Foto: Dario Alvarez https://www.flickr.com/photos/darioalvarez/5543591029/

See ei pruugi esimesel korral välja tulla kõige maitsvam ja õnnestunum, aga suure tõenäosusega sa õppisid oma eksperimendist väga palju, mida järgmine korda paremini teha.

Kas ei ole see tõeline õppimise protsess? Sul on professionaali poolt valmistatud tainas, mis on kellegi poolt juba hinnatud, kvaliteetne… ja sinul on nüüd võimalus oma teadmisi selle põhja peale ehitama hakata ning tulemus on unikaalne…

Meie esimesed kooli külastused

Maikuus avanes meil suurepärane võimalus külastada kolme üldhariduskooli Tallinnas ning testida meie võimalikku uurimismetoodikat: Tallinna Reaalkooli 3. klassi matemaatika tundi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 5. klassi matemaatika tundi ja Tallinna Inglise Kolledzi 1. klassi matemaatika tundi. Väga vahva ja huvitav kogemus!  Lisaks tavapärastele tegevustele kasutasid õpilased ka väga usinalt iPade ja sülearvuteid, et oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi parandada.

Inglise kolledz

Vaadeldud tunnid jätsid väga positiivse mulje ning andsid meile esimese vihje, kuidas ning mis eesmärkidel on võimalik tehnoloogiat kasutada põhikooli matemaatikas. Suured tänud õpilastele, õpetajatele ning kooli haridustehnoloogidele meid lahkelt vastuvõtmast ning selgitamast kooli hetke olukorda! Loodame siiralt, et meil avaneb sügisel veel võimalusi neid koole külastada ning omandada terviklikum ja põhjalikum teadmine õppimisest tehnoloogia abiga.

Foto (autor: Arman): Ilja ja Terje Inglise Kolledzi 1. klassi matemaatika tundi vaatlemas ning lahendamas matemaatika ülesandeid iPadidega.

LEARNMIX projekt otsib partnereid

LEARNMIX projekti meeskond tegeleb hetkel potentsiaalsete projektipartnerite ehk siis üldhariduskoolide otsimisega, mis on juba üsna aktiivsed tehnoloogia ja mobiilsete vahendite kasutamise poolest. Kuna meie esimeseks etapiks LEARNMIX projektis on mõista erinevate mobiilsete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis, siis on meil sügisel 2013 soov läbi viia nö etnograafiline uurimus 5-6 koolis ning erinevates vanuserühmades. Etnograafiline uurimus hõlmab endas tundide vaatlusi koos fotode tegemisega kui ka lühikesi intervjuusid nii õpetajate kui õpilastega. Järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsiooni väljatöötamiseks on väga oluline mõista mida, miks ja kuidas kasutatakse (just tehnoloogiliste vahendite, digitaalsete, füüsiliste kui ka kontseptuaalsete ‘objektide’ vaatenurgast) ning milliseid õpi- ja õpetamisstsenaariume selle juures rakendatakse.
Esmamulje on väga positiivne. Tundub, et õpetajad ja koolide haridustehnoloogid on huvitatud kaasa rääkima e-õpiku disainimise ja arendamise teemadel.

LEARNMIX projekt alustab

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus alustas LEARNMIX projektiga, mille finantseerijaks on SA Archimedes alameetme “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” raames.

Järgneva 2,5 aasta jooksul võtab haridustehnoloogia keskuse teadurite töörühm prof. David Lamas’i juhtimisel vaatluse alla viimasel ajal meedias väga palju kajastatud e-õpikute teema.

Me tõdeme iga päev, et õppijad kasutavad üha enam igapäeva elus väga erinevaid personaalseid mobiilseid seadmeid ja enda poolt valitud mitmesuguseid veebiteenuseid, mida pidevalt täiendatakse ning arendatakse edasi. See aga paneb koolid keerulisse olukorda, et sammu pidada tehnoloogiliste uuendustega. Sellises situatsioonis ei saa ka õppekeskkond keskenduda vaid ühele konkreetsele, universaalsele vahendile ja lahendusele. Me peame arvestama asjaoluga, et õppijad tulevad ühel päeval tundi oma isiklike seadmetega, et neid õppetöös rakendada. Sellest tulenevalt on LEARNMIX projekti üldiseks eesmärgiks

leida majanduslikult jätkusuutlik ja pedagoogiliselt uuenduslik lahendus järgmise põlvkonna e-õpikutele, mis oleks kasutatavad erinevate operatsioonisüsteemidega mobiilsetel seadmetel (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon).

Võrreldes teiste e-õpiku arendusuuringutega maailmas eristab LEARNMIX projekti interdistsiplinaarsus – kombineerime ja integreerime süviti inimese-arvuti interaktsioonidisaini uuringut e-õpiku jaoks innovaatiliste pedagoogiliste rakendusmudelite loomise ja testimisega. LEARNMIXi aluseks olev e-õpiku kontseptsioon on teistest sarnastest algatustest radikaalselt erinev ka seetõttu, et käsitleme e-õpikut kui ‘mash-up’ lahendust, mis koosneb kolmest eri tüüpi sisust:

(1) professionaalselt (kirjastuste poolt) toodetud sisupaketid,

(2) õpetajate loodud lisamaterjalid (nt. töölehed, esitlused, ülesanded, testid) ja

(3) õpilase poolt loodud ja re-miksitud’ digitaalsed materjalid (nt. videod, esitlused, loovtööd).

LEARNMIX projekti raames on plaanis:

– uurida erinevate mobiilisete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis;

– luua eelpool nimetatud uuringute baasil ‘mashup-lahendustel’ põhineva järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsioon, nõuded ja disainijuhis;

– luua avatud lähtekoodiga e-õpikute autorvahend (veebirakendus + veebiteenus) ja õpilase seadmes (eri ekraanisuuruste ja operatsioonisüsteemidega) kasutatav ‘mash-up’ rakendus;

– nende kahe tarkvaralahenduse baasil luua ja testida 20 koolis vähemalt kolme erinevat tüüpi e-õpikuid;

– kavandada projektitulemuste jätkusuutlik ellurakendamine läbi jätkuprojektide;

– pakkuda välja sobiv ärimudel digitaalsete õpikute kirjastamiseks.

Seega ei ole projekti eesmärgiks niivõrd võimaldada e-õpiku kasutamist täies mahus kõigis erinevate funktsionaalsuste ja võimalustega mobiilsetes vahendites, vaid LEARNMIX projekt pigem uurib ja valideerib prototüüpide baasil praktikas erinevaid stsenaariume, kus kasutatakse erinevaid mobiilseid seadmeid ja e-õpikuid erinevates õpisituatsioonides.