Projektist

LEARNMIX projekt – Järgmise põlvkonna e-õpikud kui erinevate digitaalsete seadmete abil loetavad ‘remiksid’ õpikukirjastuste, õpetajate ja õpilaste loodud digitaalsest sisust

Finantseerija: SA Archimedes (alameede “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine”)
Kestvus: 1.04.2013 – 31.08.2015
Täitja: Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus
Üldine eesmärk: leida majanduslikult jätkusuutlik ja pedagoogiliselt uuenduslik lahendus järgmise põlvkonna e-õpikutele, mis oleks kasutatavad erinevate operatsioonisüsteemidega mobiilsetel seadmetel (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon).

LEARNMIX projekt vaatleb e-õpikut kui ‘mash-up’ lahendust, mis koosneb kolmest eri tüüpi sisust:
(1) professionaalselt (kirjastuste poolt) toodetud sisupaketid,
(2) õpetajate loodud lisamaterjalid (nt. töölehed, esitlused, ülesanded, testid) ja
(3) õpilase poolt loodud ja re-miksitud’ digitaalsed materjalid (nt. videod, esitlused, loovtööd).

Tegevused:
– uurida erinevate mobiilisete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis;
– luua eelpool nimetatud uuringute baasil ‘mashup-lahendustel’ põhineva järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsioon, nõuded ja disainijuhis;
– luua avatud lähtekoodiga e-õpikute autorvahend (veebirakendus + veebiteenus) ja õpilase seadmes (eri ekraanisuuruste ja operatsioonisüsteemidega) kasutatav ‘mash-up’ rakendus;
– nende kahe tarkvaralahenduse baasil luua ja testida 20 koolis vähemalt kolme erinevat tüüpi e-õpikuid;
– kavandada projektitulemuste jätkusuutlik ellurakendamine läbi jätkuprojektide;
– pakkuda välja sobiv ärimudel digitaalsete õpikute kirjastamiseks.