Learnmix HITSA hariduskonverentsil NUTT tuleb peale

Learnmix osaleb 16. ja 17. aprillil toimuval HITSA hariduskonverentsil järjekordse e-õpikute töötoaga:

E-õpik, see polegi õpik?                             

E-õpikute töötoa eesmärk on koondada e-õpikutega tegelevad uurimisrühmad, kirjastused ja organisatsioonid. Töötoas otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Missugune on tuleviku “e-õpik”? Milliseks muutub õpik, kui see paberi küljest lahti haagitakse ja üksnes elektroonsel kujul avaldatakse? Kas see on e-raamat, tarkvararakendus, kasutaja poolt kokku pandud digitaalsete õpiobjektide kogum või hoopis midagi muud?

Töötoas jagavad oma nägemust ja visiooni e-õpikutest järgmised kutsutud külalised: Terje Väljataga, Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus), Kaido Reivelt (Tartu Ülikooli koolifüüsika keskus),  Kaarel Oja (Kirjastus Maurus)Hendrik Väli (Kirjastus Avita)Karen Kärtmann (Tartu Erakool)Tõnis Kusmin (Silmaring MTÜ)

 

Kohtumiseni konverentsil!

Comments are closed.

Post Navigation