E-õpikute töötuba Tallinna Ülikoolis

6. veebruaril toimus Learnmix'i meeskonna eestvedamisel e-õpikute töötoa nimeline üritus. Külla tulid mitmed teemast huvitatud, alustades kirjastustest Avita, Koolibri, MTÜ Silmaring, mõned kooli õpetajad lõpetades Haridus- ja Teadusministeeriumi, eKooli, Eesti Õpetajate Liidu ja Koolitööde AS esindajatega. Tegemist oli esimese ümarlaua-üritusega sarjas, mille raames kutsuti asjast huvitatud osapooli kokku kogemusi vahetama ja arutama e-õpikutega seotud teemadel. Kuna meie uurimisrühma jaoks oli ja on e-õpikute kavandamisel oluline pedagoogikast lähtuv disain, siis esimese töötoa teemaks oli “Järgmise põlvkonna e-õpikute pedagoogilised lähtekohad, rakendusstsenaariumid ja ülesehitus”. Töötoa laiem eesmärk on käivitada ürituste sarja baasil e-õpikute uurimise, arendamise, standardimise ja juurutamisega tegeleva koostöövõrgustiku.

6. veebruari töötoas tegi Mart Laanpere ettekande, kuidas järgmise põlvkonna e-õpik võiks mõjutada õppimist ja õpetamist. Sellele järgneval tutvustusringis rääkisid osalejaid oma seniseid kogemusi ja ootusi seoses e-õpikute arenduse, uurimise ja kasutamisega. Kuna e-õpik on suhteliselt uus nähtus ning kindlat, ühist arusaama veel tekkinud ei ole, siis seda näitas ka kokkutulnud inimeste erinevad nägemused ja arusaamad. Ülejäänud päev veedeti e-õpiku kasutamise innovatiivsete näidis-stsenaariumite koostamisega, mis osutus parajaks väljakutseks, sest see nõudis raamidest välja astumist ning uutmoodi mõtlemist. Näide loodud stsenaariumist allpool.

IMG_0435

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh osalejate ning loodame, et kõigil oli üritustelt midagi kaasa võtta.

 

Comments are closed.

Post Navigation