Töötuba ICWL2014: Tuleviku e-õpikud

Learnmix'i meeskond organiseeris töötoa "Tuleviku e-õpikud" (FeT2014rahvusvahelise konverentsi ICWL2014 raames. Töötoa eesmärk oli mõtiskleda ja arutleda e-õpikuid puudutavate mõistete, standardite ja tehnoloogiate üle, mis võiksid olla aluseks tuleviku e-õpiku arendamisel. Töötoas olid esindatud järgmised autorid ja artiklid:

  • MatchMySound: Introducing Feedback to Online Music Education

Kristo Käo, Margus Niitsoo

  • e-textbooks: towards the new socio-technical regime

Kai Pata, Maka Eradze, Mart Laanpere

  • Designing interactive Scratch content for future e-books

Mario Mäeots, Leo Siiman, and Margus Pedaste

  • Slovenian “E-school bag”

Andrej Flogie, Vladimir Milekšič, Andreja Čuk, Sonja Jelen

  • Observing the use of e-textbooks in the classroom: towards “Offline” Learning Analytics

Maka Eradze, Terje Väljataga, Mart Laanpere

  • Re-conceptualising e-textbooks: in search for a descriptive framework

Terje Väljataga, Sebastian H.D. Fiedler

  • Incorporating values into the design process: the case of e-textbook development for Estonia

Arman Arakelyan, Ilya Shmorgun, and Sonia Sousa

Ülaltoodud artiklid on varsti kättesaadavad läbi Springeri.

Comments are closed.

Post Navigation