Learnmix sekkumas õpetamis- ja õppimispraktikatesse

Kuna meie etnograafiline uurimus näitas, et tegelikult on õpilased üsnagi passiivses rollis ning neile võimalust midagi ise luua ei anta, siis meie järgmiseks eesmärgiks oli pakkuda välja võimalusi seda olukorda muuta. Kui jaanuar ja suurem osa veebruarist kulus meile esimese interventsiooni ettevalmistamiseks, siis märtsis viisime koolides läbi “interventsioonid” ehk siis läksime koolidesse oma stsenaariumitega, mille fookuses oli õppija kui aktiivne osaleja õpiprotsessis, kellele antakse rohkem ruumi ning vabadust ise midagi luua, kuid samutii võtta suurem kontroll ja vastutus oma tegemiste eest.

Kuna võimalusi, kuidas õppijaid aktiivselt kaasata õppeprotsessi, on mitmeid, võtsime esialgu ette 5 erinevat stsenaariumi:

 • ümberpööratud klassiruum
 • uuriv õppimine
 • projektipõhine õppimine
 • probleemipõhine õppimine
 • mängupõhine õppimine

Iga meie interventsioonis osalev õpetaja sai valida, missuguse stsenaariumi järgi ta oma tunni(d) üles ehitab. Meie interventsioonis osalesid järgmised koolid:

 • Tallinna Inglise Kolledz
 • Tallinna Reaalkool
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tartu Erakool
 • Tallinna Euroopa Kool
 • Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

Neis koolides käisime vaatlemas kokku 12 erinevat tundi. Hetkel on meil käsil kogutud andmete analüüs ning tulemuste võrdlemine etnograafilise uurimusega.

Suured tänud õpetajatele ja õpilastele, kes nõustusid meiega koostööd tegema.

Comments are closed.

Post Navigation