Learnmix projekt HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil

10. aprillil tutvustasime Learnmix projekti ideed HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil “Pöördepunkt hariduses”. Ikka ja jälle tekkisid küsimused, et kuidas me ikkagi suudame tagada õpetaja ja õpilase loodud digitaalse materjali kvaliteedi. Learnmix projektis vaadeldakse seda aspekti natuke teise nurga alt. Nimelt, peame  mõistma, et absoluutset tõde on väga raske tänapäeval välja tuua ning igasse allikasse ja loodud materjali tuleb vaadata kriitilise pilguga. Ja seda me ju soovime ka oma õpilastele õpetada st olla konstruktiivselt kriitiline ning arendada kellegi teise poolt algatud ideid edasi.  Konverentsil olles jäi mulje, et me hakkame aru saama, et õppijate soove ja eripärasid tuleb üha rohkem arvestada, jättes neile ruumi olla loovad, ise otsustada ja valida. Lisaks ei saa enam kuidagi mööda vaadata digipöörde vajadusest hariduses. Rohkem infot konverentsi kohta leiab siit.

Comments are closed.

Post Navigation