“Tulevikuklass” konverentsi järelkaja

28. oktoobril toimunud Tulevikuklassi konverents tõi kokku  üle 100 inimese üle Eesti mitmetest valdkondadest. Kohal olid erinevate firmade esindajad, õpetajad, kooli direktorid, HITSA inimesed, teadurid, kirjastused jne. Demonstreeritud 4 tunni stsenaariumid näitasid võimalikke tulevikusuundi koolitundides, mõned neist suurel määral tehnoloogia toel, teised jälle vähemal määral.

Demotundidele järgnenud paneeldiskussioon oli hea algatus viia erinevad osapooled kokku st kool koos õpetajate ja juhtkonnaga, HITSA, teadurid, kirjastused ning IT firmad. Oli näha, et olenemata valdkonnast läheb osalejatele Eesti haridus ja seal toimuv tõsiselt korda ning soov panustada ja seda paremaks muuta on olemas. Tõdeti üheskoos, et uute tehnoloogiliste lahenduste, innovaatiliste pedagoogiliste mudelite ning kaasaegsete kvaliteetsete õppematerjalide areng peab toimuma käsikäes. Loodame, et antud üritus pani aluse edasiste dialoogide pidamise ja koostöö soovile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation