Meie esimesed kooli külastused

Maikuus avanes meil suurepärane võimalus külastada kolme üldhariduskooli Tallinnas ning testida meie võimalikku uurimismetoodikat: Tallinna Reaalkooli 3. klassi matemaatika tundi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 5. klassi matemaatika tundi ja Tallinna Inglise Kolledzi 1. klassi matemaatika tundi. Väga vahva ja huvitav kogemus!  Lisaks tavapärastele tegevustele kasutasid õpilased ka väga usinalt iPade ja sülearvuteid, et oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi parandada.

Inglise kolledz

Vaadeldud tunnid jätsid väga positiivse mulje ning andsid meile esimese vihje, kuidas ning mis eesmärkidel on võimalik tehnoloogiat kasutada põhikooli matemaatikas. Suured tänud õpilastele, õpetajatele ning kooli haridustehnoloogidele meid lahkelt vastuvõtmast ning selgitamast kooli hetke olukorda! Loodame siiralt, et meil avaneb sügisel veel võimalusi neid koole külastada ning omandada terviklikum ja põhjalikum teadmine õppimisest tehnoloogia abiga.

Foto (autor: Arman): Ilja ja Terje Inglise Kolledzi 1. klassi matemaatika tundi vaatlemas ning lahendamas matemaatika ülesandeid iPadidega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation