LEARNMIX projekt otsib partnereid

LEARNMIX projekti meeskond tegeleb hetkel potentsiaalsete projektipartnerite ehk siis üldhariduskoolide otsimisega, mis on juba üsna aktiivsed tehnoloogia ja mobiilsete vahendite kasutamise poolest. Kuna meie esimeseks etapiks LEARNMIX projektis on mõista erinevate mobiilsete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis, siis on meil sügisel 2013 soov läbi viia nö etnograafiline uurimus 5-6 koolis ning erinevates vanuserühmades. Etnograafiline uurimus hõlmab endas tundide vaatlusi koos fotode tegemisega kui ka lühikesi intervjuusid nii õpetajate kui õpilastega. Järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsiooni väljatöötamiseks on väga oluline mõista mida, miks ja kuidas kasutatakse (just tehnoloogiliste vahendite, digitaalsete, füüsiliste kui ka kontseptuaalsete ‘objektide’ vaatenurgast) ning milliseid õpi- ja õpetamisstsenaariume selle juures rakendatakse.
Esmamulje on väga positiivne. Tundub, et õpetajad ja koolide haridustehnoloogid on huvitatud kaasa rääkima e-õpiku disainimise ja arendamise teemadel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation