LEARNMIX projekt alustab

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus alustas LEARNMIX projektiga, mille finantseerijaks on SA Archimedes alameetme “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” raames.

Järgneva 2,5 aasta jooksul võtab haridustehnoloogia keskuse teadurite töörühm prof. David Lamas’i juhtimisel vaatluse alla viimasel ajal meedias väga palju kajastatud e-õpikute teema.

Me tõdeme iga päev, et õppijad kasutavad üha enam igapäeva elus väga erinevaid personaalseid mobiilseid seadmeid ja enda poolt valitud mitmesuguseid veebiteenuseid, mida pidevalt täiendatakse ning arendatakse edasi. See aga paneb koolid keerulisse olukorda, et sammu pidada tehnoloogiliste uuendustega. Sellises situatsioonis ei saa ka õppekeskkond keskenduda vaid ühele konkreetsele, universaalsele vahendile ja lahendusele. Me peame arvestama asjaoluga, et õppijad tulevad ühel päeval tundi oma isiklike seadmetega, et neid õppetöös rakendada. Sellest tulenevalt on LEARNMIX projekti üldiseks eesmärgiks

leida majanduslikult jätkusuutlik ja pedagoogiliselt uuenduslik lahendus järgmise põlvkonna e-õpikutele, mis oleks kasutatavad erinevate operatsioonisüsteemidega mobiilsetel seadmetel (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon).

Võrreldes teiste e-õpiku arendusuuringutega maailmas eristab LEARNMIX projekti interdistsiplinaarsus – kombineerime ja integreerime süviti inimese-arvuti interaktsioonidisaini uuringut e-õpiku jaoks innovaatiliste pedagoogiliste rakendusmudelite loomise ja testimisega. LEARNMIXi aluseks olev e-õpiku kontseptsioon on teistest sarnastest algatustest radikaalselt erinev ka seetõttu, et käsitleme e-õpikut kui ‘mash-up’ lahendust, mis koosneb kolmest eri tüüpi sisust:

(1) professionaalselt (kirjastuste poolt) toodetud sisupaketid,

(2) õpetajate loodud lisamaterjalid (nt. töölehed, esitlused, ülesanded, testid) ja

(3) õpilase poolt loodud ja re-miksitud’ digitaalsed materjalid (nt. videod, esitlused, loovtööd).

LEARNMIX projekti raames on plaanis:

– uurida erinevate mobiilisete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis;

– luua eelpool nimetatud uuringute baasil ‘mashup-lahendustel’ põhineva järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsioon, nõuded ja disainijuhis;

– luua avatud lähtekoodiga e-õpikute autorvahend (veebirakendus + veebiteenus) ja õpilase seadmes (eri ekraanisuuruste ja operatsioonisüsteemidega) kasutatav ‘mash-up’ rakendus;

– nende kahe tarkvaralahenduse baasil luua ja testida 20 koolis vähemalt kolme erinevat tüüpi e-õpikuid;

– kavandada projektitulemuste jätkusuutlik ellurakendamine läbi jätkuprojektide;

– pakkuda välja sobiv ärimudel digitaalsete õpikute kirjastamiseks.

Seega ei ole projekti eesmärgiks niivõrd võimaldada e-õpiku kasutamist täies mahus kõigis erinevate funktsionaalsuste ja võimalustega mobiilsetes vahendites, vaid LEARNMIX projekt pigem uurib ja valideerib prototüüpide baasil praktikas erinevaid stsenaariume, kus kasutatakse erinevaid mobiilseid seadmeid ja e-õpikuid erinevates õpisituatsioonides.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation